Sprzątanie i dezynfekcja po zgonie

Śmierć może dotknąć naszych bliskich wszędzie. Zdarzają się zgony w szpitalach, podczas nieszczęśliwych wypadków, niektórzy zaś odchodzą w swoim własnym domu. Czasem w otoczeniu bliskich, czasem w samotności. Śmierć jest trudnym przeżyciem dla wszystkich bliskich osób. Jednakże nawet w trakcie żałoby i przygotowywania pogrzebu nie można zapomnieć o podstawowych zasadach BHP, które wymagają odpowiedniego uprzątnięcia i dezynfekcji miejsc po osobie zmarłej. Sprzątanie musi być podjęte w każdym przypadku, niezależnie od tego, kiedy nastąpił zgon, jaki był jego powód, ani jak długo ciało ulegało rozkładowi. Są to czynności niebywale istotne dla bezpieczeństwa osób przebywających w takich pomieszczeniach. Sprzątanie po zmarłych powinno być powierzone wyłącznie profesjonalnym firmom.

Bezpieczeństwo ponad wszystko

Ten szczególny rodzaj sprzątania powinien zostać zlecony profesjonalistom, przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo osób sprzątających. Warto pamiętać, że sprzątanie takie wiąże się między innymi z kontaktem z krwią i innymi płynami ustrojowymi. Nieostrożność w kontakcie z nimi może skończyć się dla nas tragicznie. To najprostszy sposób, aby zarazić się różnego rodzaju bakteriami, patogenami, czy WZW typu A i B. W tym wypadku nie wystarczy założenie jedynie rękawiczek ochronnych. Do sprzątania po zgonach profesjonaliści zakładają specjalistyczną odzież ochronną. Ważne jest również zabezpieczenie dróg oddechowych maskami.

W jaki sposób przebiega sprzątanie po zmarłym

Często zakres działań uzależniony jest od sytuacji. Innymi słowy nieco inne procedury wszczynane są w przypadku śmierci naturalnej, inne w przypadku samobójstw, zabójstw, wypadków losowych. Inne natomiast, kiedy ciało, które ma zostać uprzątnięte jest w stanie rozkładu. Najogólniej rzecz ujmując, sprzątanie po zmarłym obejmuje usuwanie zanieczyszczeń organicznych. Ponadto firma sprzątająca może zająć się również uprzątnięciem mienia, sprzątaniem innych powierzchni, jak również dezynfekcją po zmarłym. Dezynfekcja polega na likwidacji drobnoustrojów zagrażających człowiekowi. W ślad za nią idzie także usuwanie uciążliwych zapachów po zgonie.